Lika som bär

Har suttit och gnagt på den här så jävla länge. Men känner att världen är redo för det här.
 
 
Wikipedia om ...
>Joakim Posener
>John Lennon

Veckans rubriker

Bajs är alltid skitkul att skrivaOch jorå, det lockar till läsning. Klicka här för att komma till artikeln som födde "bajsgate".
 
Det är inget stort problem. Men att dvärgar hyr ut sig själva i dag på samma sätt som de agerade narrar för 500 år sedan är alltså ett problem. Klicka här för att läsa Svd:s reportage.

Att (inte) jämföra i recensioner

Att jämföra är otroligt vanligt i recensioner. Men hur mycket får man egentligen jämföra? Här en diskussion om att jämföra verk, i synnerhet film, med varandra i recensioner.
 
Jag är personligen av den åsikten att jag inte tycker att jämförelser ska användas. Det är ett instrument som jag tycker används endast om likheterna är slående och/eller avsiktliga.
 
Till syvende och sist handlar inte en recension om jämförelser. En recension handlar om att bedömma ett enskilt verk utifrån det verkets premisser. Inte utifrån alla andra verks egenetablerade standarder.
 
Det svarta hålet
Att jämföra är en risk. Om jag jämför Harry Potter (Columbus, 2001) med Sagan om ringen (Jackson, 2001) kan mycket av det jag vill försöka få fram och påpeka gå förlorat. Och det av den enda anledningen att läsaren inte vet något om Sagan om ringen.
 
Det är nog fler som inte sett Sagan om ringen än som sett filmen. För dem blir då liknelserna med Harry Potter ganska innehållslösa. Individen förstår inte liknelsen eftersom recensenten förutsätter kunskaper av läsaren, som den stora majoirteten inte har. Jämförelsen blir för dem ett svart hål.
 
Man skulle kunna likna dagens synthinfluerade musik med Michalis Rakintzis verk och sen utgå i sin recension helt och hållet utgå ifrån jämförelse med vad som är likt och vad som är olikt. Men vem vet vem Michalis Rakintzis är, och vad han har gjort?
 
Analysen är bristfällig
I en recension analyseras ett huvudobjekt. I detta fall kan vi säga, som tidigare, Harry Potter. Den filmen analyseras, ingen annan.
 
För att rättvist kunna jämföra Harry Potter med Sagan om ringen skulle jag även behöva analysera Sagan om ringen. Och en recension strävar endast efter att analysera ett verk. Att jämföra och ha sakligt rätt kräver att analysen blir större. Recensenten skulle alltså aktivt behöva titta på även Sagan om ringen och analysera den filmen för att kunna dra liknelser. Det kan man väl göra om man känner för det. Men att analysera två filmer för att komma fram till vad en film är ger inget incitament.
 
Eftersom då den hänvisande refereringen kan vara, och allra troligast, är analytisk bristfällig blir liknelsen bristfällig.
 
Orättvist
Att jämföra filmer med varandra kan vara, och är oftast, orättvist.
Här blir det enklast att förklara genom ett exempel från empirin. Zombiefilmer har ett gemensamt element - Zombies. Därifrån kan zombiefilmer se mycket olika ut. Ändå så tenderar zombiefilmer att jämföras med varandra. Det trots att handlingen i sig kan vara väldigt olika.
 
Det kanske ändå bästa exemplet är hur Star Wars-trilogin (Lucas, 1977-1983) (näpp; de andra tre filmerna förtjänar inte att omnämnas i samma mening) orättvist buntas ihop med något den inte är: Science fiction. Ofta kategoriseras Star Wars som science fiction. Bland annat på filmforumet och recensionssidan Filmtipset. Det skulle alltså göra det legitimt att jämföra Star Wars med andra science fiction-filmer eftersom den kategoriseras som science fiction.
Problemet?
Star Wars är per definition inte science fiction. Science fiction kretsar kring samhället i framtiden. Star Wars utspelar sig In a galaxy far, far away, long, long ago.
 
Extremfall. Men Star Wars kategoriseras även äventyrsfilm. En annan äventyrsfilm är Jumanji (Johnston, 1995). Liknande element? Ytterst få.

Genrekategoriseringar kan alltså leda recensenter in på spår som egentligen är falska, enkom för att en film behöver jämföras med andra filmer. Genrer är både svåra att definiera och att tillämpa praktiskt. Filmen Rec 2 (Balagueró & Plaza, 2009) är förvisso utan tvekan en skräckfilm. Men skräckfilmsgenren är övergriapande. Dess subgenrer är många. Rec 2 innehåller ju väl mockumentära såväl som slasherliknande och exorcistliknande inslag. Vad är den för genre?
 
Även om den på ett övergripnade plan lätt kategoriseras in under skräckfilm blir svårigheterna större sedan vid en djupare analys. En film som helhet är ytterst svår att jämföra med andra filmer, mer än möjligtvis på ett övergripande plan.
 
Olikt - trots likheter
Trots att det finns likheter mellan filmer så är de likheterna inte samma sak. De är inte substitut. De liknar varandra. Men Batman är inte Superman och de två bör därför inte jämföras. Punkt.
 
Att jämföra blir kontextuellt fel.
Jag kan absolut jämföra Harry Potter med Sagan om ringen i några avseenden. Men kontexterna är fruktansvärt olika, trots att en del element (manus, klippning etc) är lika. Det blir mer som är olikt än som är likt - varför jämförelsen som utgår från att verken är likartade fallerar totalt eftersom de inte alls är det.
 
Till sist
Recension är analys av ett verk, och bör så förbli. Att analysera mer än så vore att kartlägga. Och att kartlägga är inte en recension. Att analysera ett stort antal verk kommer att göra helheten annorlunda jämfört utan den stora analysen. Däremot så är det de enskilda analyserna som måste föregå den större analysen. Den större analysen kan inte existera utan den småskaliga analysen. Lika lite som ett korthus inte kan göras utan många delar kort.
 
Visst kan man argumentera för att erfarna recensenter kan jämföra - de har sett och analyserat ett stort antal filmer. Men vad de inte gjort är att perspektivgranska. De må ha sett den första Supermanfilmen och analyser den vid det tillfälle de premiärvisades på biograferna. Men om de ska jämföra den nya Batman-filmen med den gamla Superman så måste de också se Superman med perspektivet att analysera Batman. Det vill säga att analysen skulle behöva göras om. Det går, men blir väldigt krångligt.
 
Låt helt enkelt verket recenseras för sig, i största möjliga mån.
 
Men vänta ...
... Vem F*N är då Michalis Rakintzis? Troligtvis en av Eurovision song contests allra sämsta deltagare. Greken, tillsammans med sina bundsförvanter, ställde år 2002 upp i den Euorpaomfattande sångtävlingen. Iförda femtiotolv knäskydd för rollerblades framförde de låten S.A.G.A.P.O. (som betyder lösenord på grekiska). Naturligtvis fick de tolv poäng från Makedonien och Cypern ... Kolla gärna genom att klicka här.

RSS 2.0